HR-LINE KAT

vodeodolné svietidlo - dĺžka na mieru! , REF.
Profil led Lipod - Kluś Design
Akcesoria:
Profil led Lesto Kluśzáslepka HR-LINE, REF.00301
201208081602285.jpg1201208081603183.jpg2201208081602431.jpg3201208131600442.jpg420130625121155podjazd.jpg520120801110933hrlineujecie_z_dachu.jpg6HR LINE vodeodolné svietidlo - rezanie a silikónovanie7

MOŻLIWOŚĆ DOCIĘCIA USZCZELNIONEJ, GOTOWEJ OPRAWY DO POTRZEBNEJ DŁUGOŚCI

popis

 

Oprawa zawierająca trzy zasadnicze funkcje:

1- wodoszczelność (IP 67)

2- odporność na standardowy nacisk w ciągach komunikacyjnych
     przewidzianych dla ruchu pieszego i pojazdów osobowych.

3- świecenie linią światła (LED) przy diodach o rozstawie nie większym niż 16mm. Przy diodach o większym rozstawie traci się efekt świecenia linią.

 

Oprawa HR - LINE – KAT jest oprawą liniową. W jednym końcu oprawy znajduje się przyłącze zasilające z zapasem przewodu, przeciwległy koniec można odcinać wraz z diodami dla uzyskania żądanego wymiaru. Zabezpieczenie i uszczelnianie odciętego końca i montaż oprawy dokonuje się prostymi metodami, pokazanymi na filmie instruktażowym.

 

Oprawę w przygotowaną wcześniej szczelinę, montuje się w przy pomocy klejów mrozoodpornych zachowujących elastyczność (np. CERESIT CM 17) lub przy pomocy klejów sylikonowych. W każdym przypadku wklejenie oprawy powinno być wykonane tak aby dla celów serwisowych, możliwy był jej demontaż nie powodujący uszkodzenia podłoża.

 

Końce oprawy świecą mniej intensywnie na odcinku do 3 cm. W warunkach intensywnego zaciemnienia efekt ten jest mało widoczny.

 

Dłuższe ciągi oświetleniowe niż 200 cm. można uzyskiwać przez układanie w ciągi kilku opraw. Zasilając je osobno lub łącząc przewody zasilające przy pomocy połączeń wodoszczelnych.

 

 

Uwagi:

- UWAGA! oprawa służy do podświetleń i nie jest przeznaczona do montażu w niej LED wysokiej mocy!

- zalecana maksymalna moc LED na 1 mb. to 4,8 W.

- do odtłuszczania miejsc uszczelnianych zalecamy Universal Cleaner R-40 firmy DOW CORNING, dostępny w naszej firmie. Użycie innych środków może spowodować rozszczelnienie oprawy lub jej uszkodzenie. Po użyciu środka odtłuszczającego dalsze czynności związane z uszczelnianiem oprawy, należy wykonywać po jego odparowaniu

 

 

Uwagi montażowe:

Przy zastosowaniu oprawy HR-LINE KAT w nawierzchniach komunikacyjnych należy zapewnić  wokół oprawy i pod nią stabilne podłoże. Obszar tego podłoża to ok. 20 cm od obu stron oprawy i od jej obu końców.
Przez określenie „stabilne podłoże” należy rozumieć miejsce, które podczas eksploatacji będzie pracowało razem z  oprawą.  Zapobiegnie to zjawiskom zmiany struktury  lub zniekształcenia miejsca osadzenia oprawy.
Przykładem elementu stabilizującego może być zbrojona płyta betonowa, zlicowana z daną  powierzchnią  gruntu, na którym będzie budowana nawierzchnia ciągu komunikacyjnego i bezpośrednio na niej będzie usytuowana oprawa na podkładce amortyzującej.

Przy osadzaniu oprawy HR-LINE KAT w betonie lub innej nawierzchni trudno demontowalnej,  można zastosować dylatację pomiędzy oprawą a materiałem nawierzchni ciągu komunikacyjnego,  umożliwiającą w razie potrzeby demontaż oprawy.  Dylatacja powinna być wykonana tak aby oprawa mogła być zamocowana do podłoża, to znaczy oby w swym „gnieździe” nie leżała luzem. Dylatację przykładowo można zapewnić oddzielając oprawę od nawierzchni folią, kątownikiem lub płaskownikiem itp.  Można też wcześniej przygotować gniazda pod oprawę a następnie wkleić ją na elastyczne lepiszcze odpowiednie do danych warunków.

 
 
 
 

Standardowe moduły oprawy  HR-KAT:

  długość nazwa katalogowa numer artykułu
HR-LINE KAT

25 cm

HR-LINE KAT 25 DL 00258
HR-LINE KAT 25 WW 00259
50 cm HR-LINE KAT 50 DL 00260
HR-LINE KAT 50 WW 00261
100 cm HR-LINE KAT 100 DL 00262
HT-LINE KAT 100 WW 00263
200 cm HR-LINE KAT 200 DL 00264
HR-LINE KAT 200 WW 00265

* DL   -  Day Light  (światło dzienne - białe zimne)
  WW -  Warm White (światło białe ciepłe)

 

 

UWAGA

Oprawy i osprzęt muszą być montowane w sposób umożliwiający ich demontaż w celu obsługi  lub wymiany.

Firma KLUŚ nie odpowiada za:

- skutki  montażu, który w konsekwencji uniemożliwia zdemontowanie opraw lub osprzętu,

- koszty montażu,

- uszkodzenia powstałe w skutek montażu lub demontażu opraw lub osprzętu.